לא לבדו ילמד האדם - עבודה בקבוצות בלמידה מבוססת פרויקטים

February 11, 2016